Beheer

Wat verwacht u van uw groen? Welke rol speelt het, voor u of voor de inwoners van uw gemeente? Met periodiek beheer zit u scherp op de verwachtingen. U laat zien dat u het groen serieus neemt.

Voor de mensen die wonen in of werken in het groen is dat een positief signaal. Wij overleggen met u over de te nemen stappen. Hoe vaak is periodiek? Welke handelingen zijn nodig? Afhankelijk van uw behoefte inventariseren we uw noodzaak. Dat doen we samen met onze vakbekwame hoveniers en civieltechnici. Maar ook met onze European Tree Workers, Technicians en Machinisten, en onze specialisten in flora en fauna.

“Door met regelmaat te snoeien krijgen bomen de ruimte om te groeien. Dit is vakwerk.”

Projecten

Maaiwerkzaamheden

Maaien van diverse objecten

Natuurtuin Veghel

Aanleg wandelpaden Natuurtuin Veghel

Park Lieve de Keylaan

Reconstructie Park Lieve de Keylaan

Maak kennis met Ploegmakers!

Wij komen graag langs, of u bij ons. U vindt ons in Veghel.

Neem contact op