Ploegmakers mulch

Ploegmakers mulch

Minder CO2 uitstoot, minder onderhoud en minder last van droogte met Miscanthus als onkruidbestrijder.

Minder CO2-uitstoot, minder onderhoud en minder last van droogte: Miscanthus als onkruidbestrijder in net aange- plante plantsoenen heeft alleen maar voordelen. Dat ontdekten we tijdens ons onderzoek naar de toepassing van dit snelgroeiende gewas. Miscanthus blijkt een veel milieuvriendelijkere onkruidbestrijder dan de traditionele mulchpro- ducten zoals die nu vaak worden gebruikt.

Rij Ploegmakers

Wat is olifantsgras?

Miscanthus (olifantsgras) is een gewas dat op riet lijkt en razendsnel groeit. Het ruwe product dat geoogst wordt, kan direct gebruikt worden als stalstrooisel, brandstof en als grondstof voor papier. Voor succesvolle teelt van Miscanthus is bovendien geen insecticide, bemesting of irrigatie nodig. Nederland heeft een ideaal klimaat en perfecte bodem- en waterstructuur voor het telen van Miscanthus.

Wat is olifantsgras door Ploegmakers
Miscanthus olifantsgras door ploegmakers.

Hoe testten we het olifantsgras?

Ploegmakers is lid van gebiedscoöperatie Brainport Park, die werkt aan duurzame gebiedsontwikkeling. Samen plantten we 2,5 ha Miscanthus in het buitengebied van Eindhoven, om te onderzoeken hoe dit product ingezet kan worden. Met de gemeente Eindhoven onderzochten we van 2014 tot 2018 of Miscanthus geschikt is als mulchlaag tegen onkruid en uitdroging. In net aangeplante plantsoenen in de stad brachten we een mulchlaag van Miscanthus aan op de bodem, tussen de jonge perkplanten.

Minder uitstoot van broeikasgassen

Miscanthus mulch is een effectieve onkruidbestrijder en resulteert in een laag uitvalpercentage in nieuwe plantvakken. Afgestrooide percelen vertonen veel minder tot geen verdroging. De teelt van Miscanthus vermindert op verschillende manieren de uitstoot van broeikasgassen:

  • Voor het telen van olifantsgras is geen bemesting met kunstmest nodig, waardoor geen lachgas ontstaat.
  • Het gehakselde olifantsgras kan lokaal worden geteeld en geoogst, wat het transport en de bijbehorende CO2-uitstoot beperkt.
  • Op een Miscanthusteelt kan jarenlang worden geoogst en er zijn gedurende het groeiseizoen geen andere bewerkingen nodig.
  • Miscanthus neemt vier keer zoveel CO2 op als een groot bos.

Voordelen van Miscanthus verwerkt als mulchlaag

  • De mulchlaag van Miscanthus voorkomt grote onkruidgroei in nieuwe plantvakken. Dat beperkt de piekbelasting op arbeid in het seizoen.
  • Mulchen verbetert de bodemstructuur, doordat het bodemleven aan de slag gaat met de mulchlaag en die verwerkt tot een luchtigere bodem.
  • De grond houdt langer vocht vast, waardoor nieuwe beplantingen droogtebestendiger zijn.
  • Bacteriën en schimmels op de bodem remmen de groei van parasitaire schimmels en voorkomen plantenziekten.
  • Doordat Miscanthus uitermate vezelrijk is, verteert het erg langzaam. De mulch is tot bijna drie jaar na verwerking nog aanwezig en heeft in tegenstelling tot veel andere traditionele mulchmaterialen geen negatief effect op de bodem- gesteldheid. Houtsnippers composteren bijvoorbeeld veel sneller, wat een verzurend effect geeft en ongewenste kruiden als brandnetels activeert.
  • Planten zijn vitaler, omdat er nauwelijks geschoffeld wordt. Hierdoor groeit een plantvak met een mulchlaag sneller dicht.

Maak kennis met Ploegmakers

We denken in oplossingen. Daarom gaan we vaak een stapje verder.
Wij komen graag langs, of u bij ons. U vindt ons in Veghel

Neem contact op