Onderhoud

De bomen staan er mooi bij. De heggen en struiken zijn netjes bijgewerkt. De inwoners van de betreffende straat zijn er in elk geval blij mee. Voor veel bedrijven en overheden is het integraal uitbesteden van het groenonderhoud simpelweg een kostenbesparing. Zij hebben hun huiswerk goed gedaan.

Integraal groenonderhoud hoeft u niet zelf te doen. Stem alle werkzaamheden af, schakel een betrouwbare partij in en verdien erop. Maak van uw groen onze zorg. Wij adviseren u graag over het bundelen van activiteiten. En indien mogelijk koppelen we het groenonderhoud aan werkzaamheden aan of reiniging van bijvoorbeeld verharding, riolering en straatmeubilair.

Maaibeheer is veel meer dan het gras en groen kortwieken, verzamelen en afvoeren. Het is ook rekening houden met flora en fauna en ecologische diversiteit. We spreken duidelijk met u af wat gemaaid mag worden, tot hoe ver en hoe vaak. Maaien doen we met beleid en zorg. De natuur is prima in staat om voor zichzelf te zorgen, maar daar waar mensen wonen en recreëren is een steuntje in de rug noodzakelijk.

Ons team beantwoordt al uw vragen over boomverzorging. Conditiebepaling, groeiplaats, aantastingen, gebreken en onderzoeken. Uiteraard snoeien wij bomen op vakkundige wijze, richten we groeiplaatsen in en (ver)planten wij bomen. Door de inventarisatie van groenobjecten krijgt u een goed overzicht van de groenobjecten binnen uw beheergebied. Waardevolle informatie voor het maken van bestekken, beheerplannen en begrotingen.

Maak kennis met Ploegmakers!

Wij komen graag langs, of u bij ons. U vindt ons in Veghel.

Neem contact op

Projecten

Philips de Jonghpark

Renovatie wandelpaden Philips de Jonghpark

Hendrik de Keyzerplein

Renovatie groen Hendrik de Keyzerplein

Frank Claassen en Rob Willems, Gemeente Eindhoven

Ploegmakers in één woord: betrokken

Dat ziet u terug in de werkzaamheden, maar ook in de betrokkenheid bij de wijk waar ze werken. Daarnaast is de betrokkenheid bij hun medewerkers, waaronder veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, groot. Het resultaat is kwaliteit.