Investering in duurzaam en milieubewust materieel

De eerste weken van 2021 hebben wij als bedrijf geïnvesteerd in milieubewust materieel. Zo is er een hybride hoogwerker aangeschaft en is er weer een deel elektrisch materieel geleverd. Door de aankoop van dit materieel werken we een stuk stiller en ‘groener’ en zetten we weer een stap richting verdere CO2-reductie! ??

INNOVATIE “Ploegmakers mulch” 

Bij Ploegmakers hechten we veel waarde aan het blijven onderzoeken of iets makkelijker, anders en/of beter kan…

Onlangs verzorgden eerstejaars studenten van HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch en Venlo de presentatie naar aanleiding van het onderwijsproject “Bio Experience”. Vanuit dit project hebben zij biologisch onderzoek gedaan naar onze Ploegmakers “mulch”. Deze milieuvriendelijke onkruidbestrijder passen wij als organisatie breed toe binnen onze projecten en die van verschillende gemeenten. Uiteraard willen wij als bedrijf deze mulch, naast de vele pilots en testen, ook wetenschappelijk onderzocht hebben. Door het aanleggen van zogeheten “proefvakken” bij HAS Hogeschool, gaan studenten van verschillende leerjaren de mulch, planten en bodem monitoren t.o.v. plantvakken zonder mulch en met houtsnippers.

En wat een mooie uitkomst! De eerste resultaten zijn een bevestiging op hetgeen waar wij al jaren van overtuigd zijn. Uit de testperiode is namelijk gebleken dat de plantengroei sneller gaat met een mulchlaag van Miscanthus (door betere vochthuishouding in de grond en minder schade door schoffelen). Daarnaast is er een zeer groot verschil in onkruiddruk en zijn er in deze zeer droge testperiode geen planten uitgevallen, wat wel aan de orde is in de vakken zonder mulch. Daarnaast zijn de resultaten van de Miscanthus mulch nog beter zichtbaar dan bij de houtsnippers.

Wij zijn trots op dit mooie eerste resultaat en de samenwerking met HAS Hogeschool en haar eerstejaars studenten. Wordt vervolgd! Meer informatie over Ploegmakers mulch? Klik hier: https://www.ploegmakers.nu/over-ons/ploegmakers-mulch/ of neem contact op met niek@ploegmakers.nu

Boomfeestdag gemeente Eersel in teken van ‘landschapsherstel Beekdal Kleine Beerze’

22 Maart jongstleden heeft de Nationale Boomfeestdag weer door heel Nederland plaatsgevonden. Ook in gemeente Eersel is deze feestdag gevierd. Hier wordt geïnvesteerd in het verduurzamen van het beekdal van de Kleine Beerze.  Door de aanleg van verschillende landschapselementen ontstaan er robuustere groenverbindingen en een hogere biodiversiteit. Ploegmakers is als partner aangetrokken om de landschapselementen aan te leggen welke in de toekomst gaan zorgen voor nieuwe kansen voor ruimtelijke ontwikkelingen als wonen, werken, recreatie, waterbeheer en zorg voor het milieu. Leerlingen van basisschool St. Lambertus uit Vessem hebben ons meegeholpen met een deel van de aanplant van de landschapselementen.