Projecten

Stadsweide Uden

Opdracht: Realisatie stadsweide Uden Opdrachtgever: Gemeente Uden Periode: 2008

In opdracht van de gemeente Uden is in het najaar van 2008 een “Stadsweide” gerealiseerd, die is gelegen nabij de rotonde Wilhelminalaan/ Lippstadtsingel te Uden. Op deze locatie is de Peelrandbreuk zichtbaar geworden door het afgraven van ruim 15.000 m3 grond en zand. Deze breuk zorgt voor een groot verschil in grondwaterstand binnen het terrein, wat goed zichtbaar is in de poelen en beken die ter plaatse zijn gegraven. De weide is na afgraving volledig met de hand ingezaaid met een speciaal kruidenmengsel. Het is de bedoeling dat in de toekomst het terrein met behulp van grazende schapen beheerd zal worden.


Ga terug