Projecten

Waterspiegels, “de verbinding tussen kunst en natuur”

Opdracht: Waterspiegels Opdrachtgever: Ahrend BV; Kunststichting Sint-Oedenrode Periode: 2019

In samenwerking met Kunststichting Sint-Oedenrode en Gemeente Meierijstad, hebben we het voorterrein van Ahrend BV getransformeerd tot een openbaar belevingspark voor inwoners van Sint-Oedenrode, recreanten en medewerkers van Ahrend. Van ontwerp tot realisatie. Het uiteindelijke ontwerp moest passend zijn in de omgeving van het Ahrend terrein. Het gebruik van Cortenstaal, betonelementen, verlichting, beplanting, waterspiegels en andere vormen die terugkomen in het belevingspark zijn bewust gekozen om het juiste effect te bereiken.

Wateroverlast als gevolg van hemelwater wordt beperkt door de aanleg van ‘waterbuffering’. Water stroomt niet rechtstreeks in het riool, maar wordt geleidelijk afgevoerd. In tegenstelling tot periodes van droogte, wordt bij regenval doormiddel van ‘waterretentie’ het water gelijkmatig over het terrein verspreid. De beplanting hebben we, in overleg, sober gehouden om juist de nadruk te leggen op de unieke vormen, structuren en het materiaalgebruik. De “Waterspiegels” is een prachtig project waar wij als bedrijf ontzettend trots op zijn. Een prettige samenwerking met diverse partijen heeft ertoe geleid dat we met dit unieke project een optimaal resultaat hebben bereikt. Het terrein is opengesteld voor publiek.

#ploegmakers #aanleg #waterretentie #hemelwaterafvoer #waterbuffering #Cortenstaal #beton


Ga terug